Radioprogrammet “The Progressive Rock Hour” har fått längre sändningstid med 30 minuter!
Så namnet har nu ändrats från The Progressive Rock Hour till The Progressive Rock Show.