Sundsvallskivmassa

Re-Musik’s första skivmässa – 26:e Aprill.
Dörrarna öppnar 10:00 – 16:00
Plats : Pipeline, Sundsvall